Maria Maag (se flyer i en af bjælkerne) fortsætter som klubbens instruktør i 19/20

Priser:

Årligt indmeldelsesgebyr kr. 100 (for alle)

Årlig kontingent kr. 600

eller

kr. 50 pr. gang (+indmeldelsesgebyr 1.gang)

Ekstra søndage: DansDerudafDage kr. 40 pr. gang.

 

Nordea reg.nr. 2279 konto nr. 4389-870-469

MobilPay 22 14 60 90