Indkaldelse til ordinær(ordinære) generalforsamling(er) for årsregnskabet 2019 og 2020 (udsat pga Covid-19).

 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling i Linedance4all

søndag den 26/09-2021 kl. 12,05

 

  1. Valg af dirigent.

 

  1. Bestyrelsens beretning.

 

  1. Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab (vedhæftet).

 

  1. Behandling af indkomne forslag (ihænde senest 7 dage før generalforsamlingen)

 

  1. Fastsættelse af kontingent (hver anden søndag ca.)

 

Forslag til uændret kontingent:

*Medlemskontingent kr. 100

*Dansekontingent kr. 600 eller danseafgift kr. 50 pr. gang.

 

 

  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.

*På valg i 2020 er Lone Svendsen – er villig til genvalg

*Lis og Pia der var på valg i 2019 – er villig til genvalg

*Suppleant Anja Brinch er på valg – er villig til genvalg

 

  1. Valg af intern revisor

*På valg er Klaus Larsen – villig til genvalg

 

  1. Eventuelt.

 

 

Mvh

Bestyrelsen

Lone, formand

Lis, kasserer/næstformand

Pia, bestyrelsesmedlem