Klubbens instruktører - se under fanen "FORSIDE" og vælg "InstruktørTeam 24/25"


Tid og sted - se under fanen "FORSIDE" og vælg "Tid/sted 24/25"

Priser:

Årligt indmeldelsesgebyr kr. 150 (for alle)

Årlig kontingent kr. 600

eller

kr. 75 pr. gang (+indmeldelsesgebyr 1.gang)

Nordea reg.nr. 2355 konto nr. 9030-611-044

MobilPay 26 74 77 12 (Pia Larsen, kasserer)

Del siden